Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Zespół Interdyscyplinarny d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Głównym celem działalności zespołu interdyscyplinarnego jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach Zespół Interdyscyplinarny lub przewodniczący Zespołu tworzy grupy robocze, których prace prowadzone są w zależności od zgłaszanych potrzeb lub wynikają z problemów występujących w indywidualnych przypadkach. Członkami grup roboczych mogą być członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego lub inni pracownicy wyżej wymienionych instytucji wskazane przez osoby podpisujące porozumienie.

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przede wszystkim poprzez:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

- kontrolowanie środowisk dotkniętych przemocą w rodzinie,

- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą:


1. Pani Magdalena Jaworska - przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pruszczu, tel. 52 562 43 08

2. Pani Beata Grzegorczyk - przedstawiciel Przychodni Zdrowia „Nowy Szpital” w Pruszczu,
3. Pani Jolanta Andrearczyk - przedstawiciel Przychodni Zdrowia „Almedic” w Pruszczu
4. Pani Małgorzata Pstrąg - przedstawiciel Gimnazjum Nr 1 w Pruszczu,
5. Pani Karolina Weber - przedstawiciel  Gimnazjum Nr 3 w Zbrachlinie,
6. Pani Karina Baumgart - przedstawicie Szkoły Podstawowej w Pruszczu,
7. Pani Jolanta Waszak - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Niewieścinie,
8. Pani Mariola Jaroch - przedstawiciel Szkoły Podstawowej w Łowinku, Szkoły Podstawowej
w Serocku i Gimnazjum Nr 2 w Serocku,
9. Pani Anna Piątkowska - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Pruszczu i Punktu Przedszkolnego w Zbrachlinie
10. Pani Barbara Barlasz - przedstawiciel Przedszkola Samorządowego w Serocku,
11. Pani Beata Rucińska - przedstawiciel Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego
w Świeciu,
12. Pan Łukasz Kempiński - przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Zawadzie,
13. Pan Dariusz Bentlejewski i Pan Maciej Mikołajczyk - przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Świeciu – Posterunek Policji w Pruszczu.

Akty prawne

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Zarządzenie nr 20/2015 Wójta Gminy Pruszcz z dnia 6 lutego 2015 r.

Uchwała nr XIV/71/2011 Rady Gminy Pruszcz z dnia 26 sierpnia 2011 w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Pruszcz.

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą