Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Programy

Program Wspierania Rodziny

Program Wspierania Rodziny określa zespół planowanych działań mających na celu pomoc rodzinom mających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych, w procesie przywracania zdolności tych rodzin do prawidłowego funkcjonowania, zwłaszcza poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w wychowaniu dzieci i opiece. Realizowane w ramach programu zadania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie.

Uchwała nr VII/40/15 Rady Gminy Pruszcz z dnia 27 marca 2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Pruszcz na lata 2015 – 2017.

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych pozwala na racjonalizację lokalnej polityki społecznej. Określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować społeczne skutki kwestii społecznych. Dokument stanowi zatem podstawę do realizacji stosunkowo trwałych wzorów interwencji społecznych, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym, i doprowadzić do integracji społecznej.

Uchwała nr XXXV/206/2013 Rady Gminy Pruszcz z dnia 29 marca 2013 w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych.

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Pruszcz

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz  Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Dla Gminy Pruszcz ma na celu stworzenie jednolitego, sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Pruszcz.  W związku z tym konieczne jest podjęcie działań, zawartych w niniejszym programie, zmierzających w kierunku edukacji społecznej dostarczającej społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem oraz zapewnienie profesjonalnej pomocy interwencyjnej i terapeutycznej zarówno sprawcom jak i ofiarom przemocy.

 

Uchwała nr XXXIV/264/17 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Pruszcz na lata 2017-2021.

 

Program Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania

Wieloletni program rządowy Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania, jest programem wspierania finansowego gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Strategicznym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

 

Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020

 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą