Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu

Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH


 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pana/i danych osobowych:

1/ Administratorem Pana/i danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pruszczu z siedzibą na ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz, e-mail: gops@pruszcz.pl, telefon: 52 5624308, reprezentowany przez Kierownika GOPS.

2/ W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji Pana/i praw można kontaktować się z wyznaczonym przez nas Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem email: gops@pruszcz.pl lub pisemnie na adres ul. Główna 33, 86-120 Pruszcz.

3/ Pana/i dane osobowe będziemy przetwarzali w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym:

  • wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit b RODO),

  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO),

  • dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust 1 lit d RODO).;

  • do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (art. 6 ust 1 lit e RODO).

W tym przypadku podanie przez Pana/ią danych jest wymagane przepisem prawa lub warunkiem zawarcia umowy.

W pozostałych przypadkach Pana/i dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust 1 lit a RODO). Podanie danych w tych przypadkach jest dobrowolne.

4/ Pana/i dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa, umów powierzenia lub stosownych upoważnień.

5/ Nie przekazujemy Pana/i danych osobowych poza teren Polski i Unii europejskiej.

6/ Pana/i dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy o archiwizacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do czasu jej cofnięcia.


 

7/ Ma Pan/i prawo do:

  • Dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawienia i ograniczenia ich przetwarzania.

  • Sprzeciwu wobec przetwarzania. Przestaniemy przetwarzać Pana/i dane chyba, że wykażemy że podstawy przetwarzania przez nas Pana/i danych są nadrzędne wobec Pana/i praw lub dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli uważa Pan/i, że przetwarzamy Pana/i dane niezgodnie z prawem może Pan/i wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

  • Przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pana/ią zgody lub na podstawie umowy.

  • Usunięcia danych lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, jeżeli odbywa się ono na podstawie zgody.


 

8/ Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu ani w tym profilowaniu.


 

Pogoda

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny obchodzą